NOSITELJ PROJEKTA

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.
Braće Radića 33
32245 Nijemci, Hrvatska
Tel: +385 32 334 083
Fax: +385 32 334 083
http://www.dimidium.hr/

POSREDNIČKA TIJELA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb, Hrvatska
http://www.mingo.hr/

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Ksaver 208
10000 Zagreb, Hrvatska
http://www.hamagbicro.hr/

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

„Unaprjeđenje i informatizacija poslovanja uvođenjem suvremenih IKT rješenja“

O PROJEKTU

Svrha ovog projekta je modernizacija poslovanja ulaganjem u tehnološku infrastrukturu s ciljem osiguravanja optimalnih uvjeta za implementaciju novih specijaliziranih programskih rješenja koja unaprjeđuju poslovne procese. Na taj način će se povećati konkurentnost tvrtke, osigurati stabilnost redovnog poslovanja, razvijati nove usluge prema zahtjevima tržišta te ostvariti preduvjeti za ulazak u poslovanje u području inženjeringa - upravljanja i nadzora nad građevinskim projektima.

Opći cilj:

Povećanje konkurentnosti unaprjeđenjem kvalitete poslovanja integracijom poslovnih procesa.

Specifični cilj:

Modernizacija poslovanja ulaganjem u tehnološku infrastrukturu s ciljem osiguravanja optimalnih uvjeta za implementaciju novih specijaliziranih programskih rješenja koja unaprjeđuju poslovne procese.

Vrijednost projekta: 300.064,50 HRK

Bespovratna sredstva: 255.000,00 HRK (84,98%)

Vlastiti udio financiranja: 45.064,50 HRK (15,02%)

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

  1. Kupovina i instaliranje hardvera i softvera

Optimizacija 4 poslovna procesa, nabavom 7 računala s kompletnom konfiguracijom, 7 printera, 1 projektora, 7 softvera uz izvršenu uslugu umrežavanja opreme.

  1. Edukacija zaposlenika

Edukacija djelatnika za učinkovito korištenje novih softvera.

  1. Promidžba i vidljivost

Izrada promidžbenog materijala (letci, plakati, naljepnice za opremu nabavljenu ovim projektom), objava na http://www.dimidium.hr/ o informacijama o projektu.

  1. Upravljanje projektom i administracija

Uz projektni tim tvrtke u provedbi projekta i postupaka nabave kao tehnička pomoć sudjeluje Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

REZULTATI PROJEKTA

  1. Uspješno proveden projekt, povećana učinkovitost i inovativnost tvrtke, poboljšane postojeće usluge poduzeća
  2. Implementirani informatički sustavi i uvedene nove usluge implementiranjem novih IKT rješenja i informacijskih sustava
  3. Educirani zaposlenici - unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika za rad na novim softverima i informatičkoj opremi
  4. Realizirane promidžbene aktivnosti, projekt predstavljen javnosti i poslovnim partnerima

Vrijeme trajanja provedbe projekta:
6 mjeseci
Siječanj 2017. godine – Srpanj 2017. godine

LETAK: Letak Dimidium projekt d.o.o.
PLAKAT: Letak Dimidium projekt d.o.o.